Scrolla för svensk text
Stockholm Craft Week 3–6 October 2019

Coming up! Experience Swedish contemporary crafts during Stockholm Craft Week.
 
For four days, Stockholm and neighbouring Värmdö will be filled with events, seminars and exhibitions. Private and public galleries, museums and studios will open their doors to highlight the exceptional and multifaceted art field.
 
Swedish crafts maintain an international level of excellence, covering everything from everyday objects to sculpture and installations in an innovative field based on a deep understanding of craft skills. Swedish handicraft is on the rise.
 
The promotors Konsthantverkscentrum (The Swedish Crafts Centre), Värmdö municipality and Konsthantverkarna are creating a new platform for crafts in Stockholm and in Gustavsberg, with its rich tradition of craftsmanship.
 
Experience contemporary crafts – welcome to Stockholm Craft Week.


Stockholm Craft Week 3–6 oktober 2019

Premiär för Stockholm Craft Week som sätter ljuset på det samtida konsthantverket.
 
Under fyra dagar kommer Stockholm och Värmdö att fyllas av evenemang, seminarier och utställningar. Gallerier, konsthallar, museer och ateljéer öppnar dörrarna för att uppmärksamma det exceptionella och mångfacetterade konstfältet.
 
Svenskt konsthantverk håller hög internationell nivå. Det spänner mellan brukskonst, skulptur och installation i ett innovativt konstfält som tar avstamp i djup hantverkskunskap. Svenskt konsthantverk är på frammarsch.
 
Initiativtagarna Konsthantverkscentrum, Värmdö kommun och Konsthantverkarna skapar nu en ny plattform för konsthantverket mitt i stan och på Värmdö, i det anrika Gustavsberg.
 
Upplev det unika konsthantverket– välkommen till Sthlm Craft Week.
ORGANISED BY

Stockholm Craft Week 2019 is supported by Stockholms stad and Region Stockholm
Stockholm Craft Week 2019 genomförs med stöd av Stockholms stad och Region Stockholm
Back to Top